กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

05นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

   
04นางอังศกร บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    07นางสาวบัณฑิตา ยะนันท์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th