กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

03นายชวลิต อำภัยบุญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

05นางสาวมนัชยา ว่องวิกย์การ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
      06นางสาวสาริสา สุขหอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th