หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน


04
นางสาวภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th