คุรุสภา

คุรุสภา

บุคลากรคุรุสภาจังหวัดอุทัยธานี

 

 

01นางสาวปณัฏฎา  ขัณกสิกร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

    02
นางสาวจิรพรรณ  มากวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th