ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

 

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

bosssai
นางสายใหม นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีโทรศัพท์ : 06 1031 6999

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 

 

rungaun
างอัญชลี วันทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ : 08 1707 3918

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th