ผู้บริหาร

 

 

ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

 

bossrc
นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีโทรศัพท์มือถือ : 06 2593 4701

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

boss-small
างสาวสุภาพันธุ์  ทองพยงค์
รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์มือถือ : 08 1808 4774

ที่อยู่ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

        ถนนรักการดี ต.อุทัยใหม่

        อ.เมืองอุทัยธานี         

        จ.อุทัยธานี 61000

 


>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th