ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย

(กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
      --> ดาวน์โหลดเอกสาร <--
         ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
         เอกสารแนบท้ายประกาศ
         ใบสมัคร 
         หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีผู้สมัครปฏิบัติงานมากกว่า 1 สถานศึกษา)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th