ข่าวการรับสมัครสอบ รับย้าย รับโอน

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
- กำหนดการ
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th